Doktor PenalAssistent en Dret Penal, procediment i delictes.