Doktor Penal


Assistent en Dret Penal, procediment i delictes. Eina per a juristes i altres operadors jurídics.