Protecció de dades i termes legals de la web

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals que desenvolupa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), ha de saber:

Que, les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades en un tractament automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat demanada en cada cas. Aquestes dades es recolliran a través dels formularis corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles per a poder prestar el servei requerit per l’usuari.

Les dades de caràcter personal seran tractats amb el grau de protecció adequat, segons la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que les puguin utilitzar per a finalitats diferents per les quals han estat sol·licitades a l’usuari.

La informació que l’usuari posa en el nostre coneixement a través del formulari de denúncia, ens pot obligar a posar-nos en contacte amb un o diversos especialistes, tots obligats pel seu secret professional. No s’estableix en cap cas una altra política de cessió de dades personals. L’usuari pot exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació, oblit, portabilitat, suspensió de tractament, i cancel·lació, en compliment del qual estableix la LOPDGDD, en la seu de Capa8, el seu e-mail o la pàgina a aquest efecte posada.

CIF: B25798299
Adreça: Plaça del Sol 19-20 Baixos esquerre, 08012 Barcelona (Barcelona).
Correu: info@capa8.net

Pàgina: https://box.viadenuncia.net/9797624243

 
L’accés i navegació a aquest lloc web implica l’acceptació dels termes i condicions d’ús.
L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web de conformitat amb la legalitat vigent. Les dades que l’usuari ens facilita, no seran mai cedits, excepte per manament judicial o pel que s’ha descrit anteriorment. Capa8, a més, assumeix, en la informació que usa, un codi de conducta que va més enllà de la mateixa norma, sent els seus principis orientadors els següents:

Principis generals

Legalitat

Els serveis que s’ofereixen estan sotmesos a la legalitat vigent Capa8 es compromet a no acceptar ni estimular pràctiques il·legals o contràries a la moral.

Honestedat

Les informacions contingudes en la documentació manejada, estaran redactades d’una manera transparent, comprensible i raonable.

Responsabilitat

Capa8 assumeix la responsabilitat de la informació que posa a la disposició dels usuaris de la pàgina. Transparent, comprensible i raonable.

Confidencialitat

Per causa de l’activitat, tots els subjectes que participen en la prestació de serveis han de ser identificables al peticionari de serveis, però en la seva activitat, més enllà de la relació professional, tenen dret a preservar el seu anonimat. En el mateix sentit, el peticionari de serveis té dret a mantenir el seu anonimat, d’així desitjar-ho.

Protecció de la dignitat humana

El respecte a la dignitat humana implica tutelar la vida, impedint qualsevol classe de discriminació social, religiosa, ètnica, cultural, política, sexual o per discapacitat física o psíquica.

Protecció dels menors

La protecció dels menors suposa rebutjar la seva utilització, especialment amb objectius poc clars, i mantenir una actitud de cautela en la difusió de continguts potencialment nocius per a la infància, de discriminació social, religiosa, ètnica, cultural, política, sexual o per discapacitat física o psíquica.

Protecció de l’ordre públic

D’acord amb el respecte a les lleis que regulen l’ordre públic, Capa8 no serà vehicle de missatges que incitin a l’ús de la violència o a la participació en activitats delictives.

Imatges de la web

Totes les imatges utilitzades a la pàgina web s’han utilitzat fotografies pròpies i fotografies extretes de les pàgines web unsplash i pixabay.

Protecció de la vida privada

El respecte als drets i llibertats fonamentals obliga a tutelar la vida privada, les dades personals i el secret de les comunicacions. Tot així, ens reservem el dret de posar-nos en contacte amb Vostè, les vegades que faci falta, per a informar-lo de canvis legislatius, operatius i material intel·lectual o tecnològic que creguem pugui necessitar.

Protecció del consumidor en el marc del comerç electrònic

En les activitats que no siguin pròpies de l’activitat de prestació de serveis es respectaran els principis de transparència i accessibilitat, sotmetent-se a les normatives de protecció del consumidor.

Dret de propietat intel·lectual i industrial

Capa8 expressa la seva voluntat de tutelar el dret, d’haver-lo, dels autors a les seves creacions intel·lectuals i industrials, d’acord amb la normativa vigent. Això no obsta perquè s’entengui que s’aposta principalment pels mecanismes de la cultura lliure i del programari no propietari.

Enllaços

En el cas que en el Web es disposessin enllaços a altres llocs d’Internet, Capa8 no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Capa8 assumirà cap responsabilitat pels continguts d’enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret D’Exclusió

Capa8 es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu Web o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Conflictes 
Capa8 no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar; a títol enunciatiu, que no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat, des del principi, totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-lo. Qualsevol conflicte sorgit per la prestació de serveis oferta, per la utilització de la pàgina, se sotmetrà al fur i jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona. Si existeix relació amb un tercer professional, Capa8 queda exonerada d’aquesta relació amb plena indemnitat, no responsabilitzant-se ni reconeixent la relació de prestació de serveis entre el peticionari i el prestador.
 

Política de Cookies

Una cookie és un petit fitxer de text que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina.

Les cookies solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu de la cookie és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats, sense cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement.

Cookies utilitzades en aquest lloc web

Seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l’ús de cookies que fa aquesta web amb la finalitat d’informar-lo amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies pròpies:

  • Cookies de sessió, per a garantir que els usuaris que escriguin comentaris en el blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es combat el spam.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

  • Google Analytics: Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d’aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google.
  • Xarxes socials: Cada xarxa social fa servir les seves pròpies cookies perquè vostè pugui punxar en botons del tipus M’agrada o Compartir.

Desactivació o eliminació de cookies

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de cookies d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de manera diferent en funció del navegador que estigui usant. Aquí li deixem una guia ràpida per als navegadors més populars.

Notes addicionals
  • Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.
  • Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc ha d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació d’aquestes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors.
  • En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació d’aquestes.
  • En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en servidors situats als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en els quals sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google, no guarda la seva adreça IP. Google Inc. és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractats amb un nivell de protecció concorde a la normativa europea. Pot consultar informació detallada referent a això en aquest enllaç. Si desitja informació sobre l’ús que Google dona a les cookies, li adjuntem aquest altre enllaç.
  • Per a qualsevol qüestió o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti a comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.