Doktor Contenciós Administratiu

Assistent en el procediment administratiu i contenciós administratiu. Eina complementària per a juristes i treballadors de l’Administració pública.