Doktor Laboral

Assistent a la normativa sobre Dret Laboral. Pensat per a advocats, graduats socials, sindicalistes i altres operadors jurídics, enfocat a la seva feina i protecció.