Doktor Monitorio Europeu

Assistent amb la legislació i jurisprudència per interposar i seguir procediments de monitori europeu. Eina per a advocats i operadors jurídics especialitzada en aquest procediment.