Doktor DPD

Assistent del DPD sobre protecció de dades i LSSI. És una eina de suport pensada per a ser utilitzada per les persones i els càrrecs que han de gestionar o valorar dades personals, així com els procediments d’auditoria contínua.