Procediment de polítiques i plans d’Igualtat

Assistent per a recursos humans especialitzat en la normativa de polítiques d’igualtat i equiparació de sexes. És una eina de suport pensada per a ser utilitzada tant per persones que desitgen consultar com per Recursos Humans i per les persones i els càrrecs que han de gestionar o valorar les incidències en igualtat, així com els procediments d’auditoria contínua.