Analista de mitjans

Accedeix a articles, estiguin protegits per contrasenya, o no, i fa un resum. Enllaça aquests articles amb uns altres i prepara nous prenent com a base allò que prèviament ha analitzat. Sobre aquests és capaç de redactar articles i informes i imitar el redactat de periodistes o escriptors reconeguts