Assistent personal per veu

Assistent administratiu per redactar automàticament resums de reunions, memoràndums i informes. Accés per veu com entrada principal.