Barcelona i els seus homenots

Relacionar personatges històrics o socialment rellevants amb els carrers i places de Barcelona, contant la seva història. Es pot accedir tant per veu com per xat de text. Aquest bot es va dissenyar per a poder ser utilitzat per guies turístics, museus i oficines de turisme, podent així prescindir dels actuals sistemes d’informació per gravació, en adaptar la resposta a 96 idiomes.