Corrector d’estil

Revisa i redacta un text convertint-lo a un estil determinat i a un idioma determinat. És capaç de redactar articles i informes i unificar l’estil de documents llargs com pot ser un llibre.