Negociació amb la tècnica del dilema del presoner

Bot especialitzat a ser assistent per a negociacions podent prendre rols tant de “bo” com de “dolent”. Està preparat per a establir estratègies tant per a ajudar en la negociació, com per a sabotejar-la. Pot ser usada en campanyes i períodes electorals.