Procediments de menors

Donar suport i informar, des d’una figura d’un menor, a altres menors en temes de bullying i prevenció del suïcidi. També és un derivador en casos d’infraccions administratives i delictes flagrants. xatbot

Procediments ciutadans

Suport informatiu als ciutadans que contactin amb la Policia local, assessorant-los i derivant-los. xatbot

Talleres COPYME-CIAE

Eina especialitzada en la normativa sobre protecció dels alertadores d’infraccions en el Dret de la Unió i denunciants de corrupció. xatbot

Aspertic

Assistent amb els principals dictàmens, informes i peritatges d’ASPERTIC (Associació Mediterrània de Perits de les TIC)   xatbot

Lamardebits

lamardebits

Bot de tècnica informàtica i suport tecnològic xatbot

Capa8

Logo capa8

  Bot especialitzat en eines de peritatge informàtic. Accés a informació tècnica i jurídica.   xatbot

Dret Immobiliari

Assistent dedicat a donar suport a juristes en temes de Dret immobiliari, arrendaments, hipoteques i dret registral xatbot

Interins

  Eina dedicada a recollir informació no estructurada sobre els interins xatbot

Viadenuncia

logo viadenuncia

Eina especialitzada en la normativa sobre protecció dels alertadores d’infraccions en el Dret de la Unió i denunciants de corrupció. xatbot