Capa8

Des de la liberalització del mercat de les telecomunicacions al 1998 han sorgit altres operadors que poden oferir els serveis de telecomunicacions del nostre país on es pretenia millorar la competència i agilitzar els desplegaments de infraestructura i serveis de telecomunicacions. Després de 16 anys, la realitat és la de 4 grans operadors que es reparteixen el pastís (Telefònica-Jazztel, Orange i Vodafone) i de multitud de petits operadors que actuen localment al seu territori. Els preus i la penetració de la banda ampla no ha succeït com era l’esperat, essent el nostre país el que té menys penetració de banda ampla i els preus mitjans de connectivitat a Internet més cars de tot Europa.
En els darrers 2 anys, a Catalunya ha anat agafant força un quart operador anomenat Guifi.net que aglutina a diferents petits operadors que operen sobre una xarxa de telecomunicacions compartida (procomú XOLN), a diferència dels altres 3 grans operadors mencionats que operen xarxes privatives (s’entén que Telefònica i Jazztel tenen acords que els dónen una posició preferent respecte la resta).
L’aparició d’aquests petits operadors ha donat peu a que hagi augmentat la penetració de connexions de banda ampla als territoris a on ténen presència, inclús en algunes comarques, la dada referent a accés a banda ampla, supera el d’accés a Internet, arribant ambdós dades a la mitjana de penetració d’internet i banda ampla de la unió Europea, el 78%.

L’aparició d’aquests operadors al territori també ha portat a una millor gestió de les inversions públiques en infraestructures d’aquest tipus, donant peu a que altres operadors que puguin aparèixer al territori utilitzin una xarxa de telecomunicacions ja existent simplement pagant els costos de manteniment i de gestió, i no dependre de xarxes de telecomunicacions regulades per a empreses privades que impliquen la nul·la possibilitat de generació de competència en les mateixes.

Capa8
Les possibles sol·lucions que pot aportar la nostra empresa contribueixen a resoldre la problemàtica de territoris a on la penetració de banda ampla i de connectivitat a internet és molt baixa, però hi ha un mínim teixit comercial i/o industrial, així com població, que requereixen aquests serveis i a on a les grans operadores no els interessa, fins al moment actual, dedicar inversions per al volum de negoci que estimen recuperar.

Un cop localitzada una d’aquestes ubicacions, i previ contacte amb la/les administracions i/o entitats amb implicació en el territori (Ajuntaments, Consells Comarcals, Agrupacions veïnals, Serveis territorials, etc) es procedéix a la realització d’un estudi de viabilitat tècnica i econòmica i, en el cas de que aquest resulti positiu, a la localització dels recursos telemàtics i econòmics per dur a terme el projecte, sigui amb inversió pública, privada, o una combinació d’ambdues opcions.