Negociació amb la tècnica del dilema del presoner

Bot especialitzat a ser assistent per a negociacions podent prendre rols tant de “bo” com de “dolent”. Està preparat per a establir estratègies tant per a ajudar en la negociació, com per a sabotejar-la. Pot ser usada en campanyes i períodes electorals.

L’advocat a casa

Bot especialitzat a analitzar en espanyol, i que orienta en temes jurídics de diversos països. Analitza el país d’on es requereix la informació tècnica jurídica, analitza les seves lleis, examina els seus procediments judicials i tradueix el resultat al castellà. En aquest moment funciona amb 12 estats, entre els quals està el Japó, Xile o […]

Candidat en línia

Bot especialitzat a ser assistent per a campanyes i períodes electorals. Està pensat per a respondre sobre l’o les persones de la candidatura, així com sobre un programa electoral i la filosofia que comporta.

Corrector d’estil

Revisa i redacta un text convertint-lo a un estil determinat i a un idioma determinat. És capaç de redactar articles i informes i unificar l’estil de documents llargs com pot ser un llibre.

Analista de mitjans

Accedeix a articles, estiguin protegits per contrasenya, o no, i fa un resum. Enllaça aquests articles amb uns altres i prepara nous prenent com a base allò que prèviament ha analitzat. Sobre aquests és capaç de redactar articles i informes i imitar el redactat de periodistes o escriptors reconeguts

Gestor de contactes

Assistent administratiu dedicat a verificar contactes a partir d’una base de dades i si aquests estan actualitzats.

Contactes de Protocol

Assistent per a trobar i contactar qualsevol càrrec públic i representant institucional i les seves institucions, sense fronteres ni limitació d’institució. Dades de contacte, biografia i l’entorn del personatge o institució. Accés tant per veu com per Xat.

Assistent personal per veu

Assistent administratiu per redactar automàticament resums de reunions, memoràndums i informes. Accés per veu com entrada principal.

Barcelona i els seus homenots

Relacionar personatges històrics o socialment rellevants amb els carrers i places de Barcelona, contant la seva història. Es pot accedir tant per veu com per xat de text. Aquest bot es va dissenyar per a poder ser utilitzat per guies turístics, museus i oficines de turisme, podent així prescindir dels actuals sistemes d’informació per gravació, […]